1 – در صورت تشخیص هر گونه تقلب در کسب امتیاز حساب کاربر خاطی برای همیشه مسدود خواهد شد.

۲ – هرگونه بی احترامی و استفاده از کلمات رکیک و ناسازا به تیم پشتیبانی برنامه موجب مسدود شدن دائمی حساب شما خواهد شد.

۳ – هیچ کاربری حق واگذاری شناسه کاربری خود به فرد دیگری را ندارد. بدیهی است در صورت تخلف، آن حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴ – در صورتی که شماره حساب وارد شده با نام و نام خانوادگی ثبت شده مطابقت نداشته باشد، عمل تسویه حساب انجام نخواهد شد.

۵ – در صورت ارسال پیام های توهین آمیز و استفاده از الفاظ رکیک در بخش پشتیبانی، حساب کاربر خاطی مسدود خواهد شد.

۶ – هر گونه خرید و فروش حساب کاربری در پولند ممنوع می باشد.

۷ – هرگونه تلاش برای هک برنامه و استفاده غیر مجاز ممنوع بوده و در صورت اقدام به انجام این کار حساب کاربری فرد خاطی برای همیشه مسدود خواهد شد.

۸ – در صورتی که فردی ادعا کند با شماره موبایل یا ایمیل وی در برنامه شخص دیگری ثبت نام کرده است و این موضوع توسط پولند به تایید برسد. حساب کاربری ایجاد شده، توسط پولند مصادره شده و پس از تغییر رمز عبور به صاحب اصلی حساب تحویل داده خواهد شد.